សកម្មភាពឡើងភ្នំសម្រាប់ក្មេងតូច

សកម្មភាពឡើងភ្នំសម្រាប់ក្មេងតូចៗ
នេះគឺជាកីឡាដែលសប្បាយនិងថ្មីរបស់យើងសម្រាប់ប្អូនតូចៗ

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!

តាមរយៈការរៀនពីភាពតស៊ូនៅក្នុងការឡើងភ្នំ ក្មេងៗអាចយកមេរៀននេះទៅប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ពួកគេដោយមិនត្រឹមតែនៅលើជញ្ជាំងឡើងភ្នំប៉ុណ្ណោះទេ។

កម្មវិធីនេះ គឺជាកម្មវិធីសមស្របសម្រាប់កុមារតូចៗ ពួកគេនឹងឆ្លងកាត់ជំហានដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការឡើងភ្នំ។ យើងបានបន្ដែមល្បែងកំសាន្តសប្បាយក្នុងវគ្គឡើងភ្នំដូចជាវគ្គសិក្សាឧបសគ្គល្បែងជាមួយកងមូល​ ខ្សែពួរនិង សកម្មភាពជាច្រើនទៀត​ ដែលទាំងអស់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព!

ថ្ងៃអាទិត្យ ៤:១៥ ល្ងាច
ថ្ងៃពុធ ១០:១៥ ព្រឹក

សុវត្ដិភាពកូនរបស់លោកអ្នកគឺជាកាតព្វកិច្ចចរបស់យើង។ ពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវអោយមានពេលឈប់សម្រាកនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាហត់ផងដែរ។

សម្រាប់ពត៍មានបន្ដែម និង ធ្វើការចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំតាម អីមែល welcome@phnomclimb.com ឬ 017 897 105